Gazi Bilişim Kümesi’nde Yatırımcıya Sunum Eğitimi Yapıldı

Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim, danışmanlık, alım heyetleri, yurtdışı seyahatler vb. faaliyetlerini teşvik amacıyla, UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projelerine yoğun bir önem ve destek verilmektedir.

Bu desteklerden yola çıkarak, Gazi Teknopark bünyesinde yer alan, kümelenme faaliyeti ile yurtdışı piyasalara açılmak isteyen bilişim şirketlerden oluşan “Gazi Bilişim Kümesi”, Eylül 2015 döneminde tamamlanan ihtiyaç analizi süreci ile aktif olarak faaliyetlerine başlamıştır. Bu faaliyetler çerçevesinde yapılan analizler, çalışmalar ve araştırmalar sonucu, sunum tekniklerinin geliştirilmesi, uluslararası satış ve pazarlama, markalaşma gibi konuların küme faaliyetlerinin bir adım öteye taşınması için büyük önem taşıdığı görülmüştür. Bu noktadan hareketle iş hayatı boyunca yatırımcı ilişkileri, uluslararasılaşma konularında ciddi bilgi birikimi ve tecrübeye sahip, Teknopark Yönetimlerinde aktif görev almış ve halen ABD Virginia merkezli P3 Innovation firmasının CEO görevini yürüten Keith Segerson ile görüşmelere başlanmış ve 11 yıl boyunca Dünya Bankasında Bilişim sistemleri yöneticiliği, bankacılık ve hazine departmanlarında çalışmış ve halen TIN BEE firması CEO su olarak iş hayatına devam etmekte olan Miray Kurtay’ ın da katılımıyla 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde “Yatırımcıya Sunum (Pitching) Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. Eğitim programına başta küme üyesi firma temsilcileri, Pamukkale Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve diğer Teknoparklardan faaliyetlere iştirak eden ilgililer katılmıştır.

Eğitmenlerin uluslararası ticaret, yatırımcı ilişkileri vb. konulardaki tecrübeleri, Uluslararasılaşma, Markalaşma, Sosyal Medya, Etkili Sunum Teknikleri, Yatırımcı Sunum (Pitching) teknikleri gibi temel başlıklar üzerinden ve workshop ile katılımcı firmalara aktarmışlardır.

2016 yılı içerisinde Gazi Teknopark şirketlerinin uluslararası rekabet güçlerini arttıracak eğitimleri ile yurtdışı satış ve alım heyeti faaliyetlere ağırlık vererek, uluslararası piyasalarda yer almaları için var gücüyle çalışmalara devam edilecek.

Güncel İçerikler