Keiretsu Forum, ciddi yatırımcıları, iş dünyası liderlerini, risk sermayedarlarını, kollektif/kurumsal yatırımcılarla ve seri girişimcileri bünyesinde barındırmaktadır. Bu forum’a üyelik sadece davet yoluyla yapılmaktadır. Keiretsu Forum, girişim sermayesi firmaları, üniversiteler ve yatırım bankacılığı kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kurmuş ve bu kurum ve kuruluşlarla arasında bir sinerji yaratmıştır. Keiretsu Forum’un oluşturduğu bu ilişkiler, bir girişimin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duyduğu sermaye, yetenek, teknoloji ve diğer kaynaklara erişimini kolaylaştırmaktadır.

…Nitelikli Yatırım Fırsatı”

Nitelikli ve çeşitli yatırım fırsatları, yatırımcı üyelerimizin, girişim sermayedarlarının, sponsorların, kuluçka örgütlerinin ve üniversitelerin oluşturduğu topluluk vasıtasıyla yaratılmaktadır. Keiretsu Forum üyeleri, gelişmekte olan teknolojilere, yaşam bilimi, sağlık, biyoteknoloji, Internet, emlak, tüketici malları, gıda ve diğer yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerdeki yatırım fırsatlarına odaklanmıştır. Toplantılarda, projelerini tanıtan girişimciler, çok sayıda potansiyel yatırımcının yanı sıra müşteri, yönetim kurulu üyesi , danışmanlarla tanışma fırsatı yakalamakta ve kaynak, tavsiye ve geri bildirimler almaktadır.

Keiretsu Forum İstanbul üyeleri genelde, 200 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında başlangıç sermayesi sağlamaktadır. Keiretsu Forum İstanbul, bir fon değildir ve sınırlı sorumlu bir ortaklık şeklinde yatırımlarda bulunmaz. Üyelerimiz çeşitli aralıklarla düzenlenen toplantılarda Keiretsu Forum İstanbul profesyonelleri ve üyelerimiz tarafından önceden seçilmiş firmalardan yatırım sunumları dinlerler. Üyelerimiz, değerlendirme ve inceleme çalışmalarını bir arada yaparlar, ancak yatırım kararlarını tek başlarına alırlar. Üyelerimiz herhangi bir yatırım fırsatına istedikleri miktarda yatırım yapabilmektedirler.

Bu linkten daha detaylı bilgi alabilirsiniz: keiretsuforum.com.tr